Lectura de l’evangeli segons sant Lluc 9,28b-36

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant.

Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell.

Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol.

Llavors del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.» Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret, i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist.

Comentari de l’evangeli

La litúrgia ens presenta avui l’anomenada Transfiguració de Jesús, un fet narrat pels evangelistes, per mostrar l’ésser i la missió de Jesús, a qui el seu Pare-Déu ens anima a escoltar-lo…

L’escena es mostra plena de la presència de Déu:
–succeeix en una muntanya, lloc més a prop del cel, i on, segons els relats de l’Antic Testament, Déu es feia present. Recordem el Sinaí, el Carmel, o l’Horeb…

–els personatges es veuen envoltats per un núvol, signe també de la presència de la divinitat

–i, finalment, es produeix una teofania o manifestació de Déu, que amb la seva veu avala la identitat de Jesús i ens anima a tots a escoltar-lo.

L’evangeli d’avui es una gran invitació a aprofitar la Quaresma per aprofundir en la nostra tasca d’estar atents a allò que Déu ens vol dir.

Manel Simó

Català CA Español ES