Lectura de l’evangeli segons sant Joan 20,19-31

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor.

Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant.

A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.» Quan vingué Jesús, Tomàs, el Bessó, un dels dotze, no era allà amb els altres. Ells li digueren: «Hem vist el Senyor.»

Ell els contestà: «Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus, i la mà dins el costat, no m’ho creuré pas.» Vuit dies més tard els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era.

Estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després digué a Tomàs: «Porta el dit aquí i mira’m les mans; porta la mà i posa-me-la dins el costat.» No siguis tan incrèdul. Sigues creient.»

Tomàs li respongué: «Senyor meu i Déu meu!» Jesús li diu: «Perquè m’has vist has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.» Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre.

Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el Fill de Déu, i, havent cregut, tingueu vida en el seu nom.

Comentari de l’evangeli

L’evangeli d’avui presenta, segons la versió de sant Joan, la primera de les aparicions de Jesús als seus deixebles, i en ella destaca, en un segon moment, l’actitud de Tomás, un dels dotze, que no hi era al començament de l’aparició.

Tot el text es ple de connotacions bíbliques:
–diu que els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus: Isaïes (26,20) ho havia previst: poble meu entra a casa teva i tanca-t’hi amb pany i clau; i era al vespre, es a dir, en el moment que el Senyor els traurà de la foscor, com ho va fer amb el seu poble quan el va treure d’Egipte: una nit Déu et va fer sortir d’Egipte (Deuteronomi, 16).

I en relació a Tomàs, que els evangelis havien mostrat com decidit a morir amb Jesús, el relat indica que el seu error va ser creure’s excessivament segur d’ell mateix, mentre que al Crist ressuscitat només se’l descobreix per la fe.

Jesús ens ho diu a tots nosaltres: feliços els qui creuran sense haver vist.

Manel Simó

Català CA Español ES