Lectura de l’evangeli san Lluc, 9, 28-36

En aquell temps, Jesús va prendre amb Ell Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, l’aspecte de la seva cara va canviar i el seu vestit es tornà d’una blancor esclatant. Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos i parlaven de la partença de Jesús, que s’havia d’acomplir a Jerusalem.

A Pere i els seus companys, la son els vencia, però es van desvetllar i van veure la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests ja se separaven de Jesús, Pere li digué: «Mestre, és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies». No sabia què deia. Encara ell parlava així, quan es formà un núvol que els anà cobrint. Ells s’esglaiaren, en veure que entraven dins el núvol. Llavors va sortir del núvol una veu que deia: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo». Així que s’hagué sentit la veu, Jesús es quedà tot sol. Ells guardaren el secret, i aquells dies no explicaren a ningú res del que havien vist.

Comentari de l’evangeli

Aquesta escena, anomenada de la Tranfiguració, ens mostra quin serà el camí de Jesús, alhora que se’ns convida a escoltar-lo.
Els diferents simbolismes que apareixen a la narració indiquen que el fet es produeix en una muntanya, lloc on Déu es manifesta; que un núvol indica la presència divina; que Moisés i Elies representen la Llei i els profetes; i que els deixebles de Jesús són convidats a seguir-lo, alhora que una teofania convida a escoltar els seus ensenyaments.
I de tots aquest elements podem concloure tres afirmacions:
– El Messies que anunciaven la llei i els profetes ja és aquí;
– la seva missió és mostrar el rostre de Déu i donar la vida per a la nostra salvació;
– i els seus deixebles hauran de seguir el seu camí, malgrat la temptació que tindrà Pere i tots els seus seguidors d´estancar-se en el benestar.
La Quaresma és una bona ocasió per escoltar la veu de Jesús i adequar la nostra vida a les seves exigències i sacrificis.

Manel Simó

Català CA Español ES