Les autoritats dels jueus volien fer presoner Jesús perque tenien por dels seguidors que tenia i de la força de les coses que Ell deia.Per aixo van anar a trobar Judes i li van donar diners perquè els ajudés a agafar-lo. Jesús ja sabia que quan tornés a Jerusalem,el farien presoner i el matarien,s’ho veia venir!!.

Abans pèro va voler celebrar el sopar de Pasqua amb els seus amics,els quals estimava molt i mentre sopaven: va prendre el pa i el va beneir, el va partir entre tots dient:Preneu i mengeu ne tots que aixo és el meu cos.

Després va agafar la copa amb•el vi i els va dir: Aquesta és la meva sang,vessada per a tots els homes per remissió dels seus pecats. Feu això amb memòria meva.

Després els va dir: Us dono un nou manament: que us estimeu els uns als altres així com jo us estimo. Quan van acabar de sopar.

Va sortir Jesús amb dos dels seus deixebles cap un camp d’oliveres,anomenat Getsemani,per a pregar. Estava molt trist i espantat i demanava a Déu que l’ajudés a ser valent i acomplir les coses que li succeirien,tal com ja havien anunciat els profetes en les Escriptures. nMentre pregava va venir Judes.

Amb els soldats i el van agafar. El van portar davant les autoritats dels jueus i el van interrogar.

Jesús responia pacienment a totes les preguntes.Li preguntaven per coses que Ell havia dit,i els responia que ja les sabien,ja que sempre havia predicat a les places o a la sinagoga,mai s’havia amagat tenia cap secret,només el de proclamar la veritat i fer el bé. Les autoritats no sabien de que acusar-lo,pero el volien castigar • Jesús els feia nosa, massa gent el seguia.!!.Mentre l’interrogaven Pere s’esperava fora.

Quan una dona li va preguntar si ell també era amic de Jesús, Pere
va dir que no,ja que tenia por que també l’agafessin a ell. Va negar-ho tres te a’des,ta1′ ‘cbtrt é:Ha Il ‘ va ‘dir ”Jésús’-11.bari.s que
canti el gall em negaras tres vegades”.Quan va sentir cantar el gall a l’alba.

Quan una dona li va preguntar si ell també era amic de Jesús, Pere va dir que no, ja que tenia por que també l’agafessin a ell. Va negar-ho tres vegades, tal com un dia li va dir Jesús. “Abans que canti el gall em negaras tres vegades”. Quan va sentir cantar el gall a l’alba

Pere va recordar les paraules de Jesús i va sentir molta pena i vergonya de la seva covarda.Com que no sabien com comdemnar-lo el van enviar al.
Governador romà que es deia Ponç Pilat.Pilat va preguntar a Jesús. Tu ets el Rei dels Jueus?.Jesús li va respondre: dius això perque ho
saps o perque t’ho han dit.Pilat li diu:Jo no soc jueu!els teus
t’han enviat perque et jutgi.Que has fet?.

Jesús li explica: El meu Regne no és d’aquest mon. Jo he vingut a testimoniar la veritat. Tot el que està obert a la veritat escolta la meva veu és la veritat?-preguntà Pilat.

EL governador resta desconcertat i pensa: no és cap revolucionari que lluiti contra Roma,ni cap agitador que amenaci al Cèsar ni a les autoritats, però encanvi molta gent el segueix i als responsables polítics d’Israel els fa por. Pilat no ho veu clar i diu als jueus:Jo no trobo cap culpa en aquest home.

Com que teniu costum que per la vostra festa de Pasqua deixi anar
Un presoner. Voleu que deixi anar a Jesús o el bandoler anomenat.
Barrabàs? El jueus cridaren;Deixa a Barrabàs,Crucifica Jesús!!!.
” .

Aleshores va fer torturar Jesús i el va tornar ensenyar al poble,pensant que ja qu aren satisfets amb el càstig,pero la gent cridava amb mes forca:Crucifica’l’, -Crucifica’l! ! .Llavors Pilat els va lliurar Jesús perque el crucifiquessin.

El van clavar en una creu enmig de lladres i assassins,en una
muntanyeta anomenada:Gólgota.Dalt de la creu hi posaven un escrit amb el nom i el delicte que havia fet l’ajusticiat.A Jesús li van escriure.

Jesús de Nazaret,el reí dels Jueus”.Els soldats es van repartir els seus vestits i rifat la seva túnica.

Al peu de la creu hi havia la seva mare,el seu deixeble Joan i
altre amics que el ploraven.Jesús des de la creu va dir a la seva
mare:

Mare,aqui tens al teu fill

I al deixeble:”Fill,aqui tens la teva mare”.

I des d’aquell moment el deixeble la va acollir a casa seva.

Després va dir: Tinc set!!.Li van xopar una esponja amb vinagre i aigua li van acostar.Conscient de que tot havia succeit com estava escrit en les Escriptures i perdonant als seus botxins.

Jesús va morir.Després els soldats es van voler assegurar que era mort i li van traspassar el costat amb una llança i al instant va sortir sang i aigua. Es un signe que Jesús va voler vessar” fins
1’última gota de la seva sang per a salvar tots els homes. Josep d’Arimatea,un propietari ric,seguidor de jesús,va demanar permis a
Pilat per enterrar Jesús en un sepulcre nou que ell tenia.

El van desclavar de la creu els seus familiars i uns quants amics
i van enterrar segons costum del jueus.Van tancar el sepulcre amb una gran roca i els romans van fer posar soldats de guardia a la porta per a vigilar que ningú se l’emportés.Era divendres quan ja començava el capvespre del dissabte.

Les dones _que havien vingut amb Jesús des de Galilea,el seguiren ns allà, veieren el sepulcre i com havien enterrat el seu cos,i se n’anaren a comprar perfurns i ungüents.

i durant el dissabte guardaren el repòs que la llei manava.

Comentari de l’evangeli

A banda de l’evangeli corresponent a la benedicció dels rams, la lectura evangèlica més important d’aquest diumenge que inaugura la Setmana santa es la Passió, aquest any segons la narració de l’evangelista Lluc.
I es molt interessant fixar-se en unes quantes característiques peculiars i gairebé exclusives del relat que fa l’evangelista de la misericòrdia. Per exemple:
Jesús mostra una gran intimitat amb el seu Pare: Pare, si vós voleu, allunyeu de mi aquest calze, però que no es faci la meva voluntat sinó la vostra.
Jesús, davant Pilat i davant el centurió romà apareix com un innocent injustament perseguit.
Només en aquest evangeli de Lluc, Jesús dirigeix paraules de consol a les dones que el segueixen
Jesús perdona als qui el duen a la mort: Pare, perdoneu-los , que no saben el que fan; i a un dels ajusticiats amb ell li diu que serà amb ell al paradís…
La Passió de Lluc es el relat del sacrifici del fill de Déu fet home per alliberar a tots els pobres, captius i marginats d’aquesta món.

Manel Simó

Català CA Español ES