Lectura de l’evangeli segons sant Joan (20,19-23)

El vespre d’aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus, Jesús entrà, es posà al mig i els digué: «Pau a vosaltres.» Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s’alegraren de veure el Senyor.

Ell els tornà a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.» Llavors alenà damunt d’ells i els digué: «Rebeu l’Esperit Sant.

A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.»

Comentari de l’evangeli

Els cristians diem al Credo: Crec en l’Esperit sant, que és Senyor i infon la vida…però tal vegada hem de reconèixer que per a nosaltres l’Esperit Sant és sovint el gran desconegut…

Tanmateix, l’acció de l’Esperit sant en cadascun de nosaltres i en la comunitat dels creients, i també en la història humana, és quelcom essencial en el cristianisme. Perquè el cristianisme no es basa en la lletra d´uns textos escrits, sinó en l´acció de l´Esperit que vivifica i actualitza perennement l´acció divina.

Per això, la millor manera de viure la festa d’avui és preguntar-nos què ens demana l’Esperit en aquests moments de la nostra vida, alhora que, per part nostra, li demanem que vingui a nosaltres i ompli els nostres cors amb la força i el foc del seu amor… Que ens enriqueixi amb els seus dons; l’amor, el goig i la pau; la paciència, la benvolença i la bondat; i la fidelitat, la dolcesa i el domini de nosaltres mateixos.

Que l’Esperit renovi avui la nostra fe, la nostra esperança i la nostra caritat.

Manel Simó

Català CA Español ES