Lectura de l’evangeli segons sant Joan 14,15-21

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre.

El món no el pot rebre, perquè no és capaç de veure’l ni de conèixer-lo, però vosaltres sí que el coneixeu, perquè habita a casa vostra i està dins de vosaltres.

No us deixaré orfes: tornaré a venir. D’aquí a poc, el món ja no em veurà, però vosaltres sí que em veureu, perquè jo visc, i vosaltres també viureu. Aquell dia sabreu que jo estic en el meu Pare, i vosaltres en mi, i jo en vosaltres.

El qui m’estima és aquell que té els meus manaments i els compleix; el meu Pare l’estimarà, i jo també l’estimaré i me li faré conèixer clarament.»

Comentari de l’evangeli

Arribem avui al darrer diumenge de Pasqua i la litúrgia apunta ja a la proximitat del compliment de la promesa de Jesús: no us deixaré orfes, que s’assolirà amb la vinguda de l’Esperit (Pentecosta).

I l’evangeli d’avui ens recorda, per reforçar la nostra opció de vida cristiana, que ens cal mantenir sempre viva l’estimació del Crist. Una estimació i un amor que no es poden quedar només en sentiments vaporosos, o pietats superficials, sense incidència a la nostra vida.

La vida cristiana no es redueix a intentar viure la lletra dels manaments del Sinaí, sinó que assumeix que l’amor més gran i verdader es donar la vida pels altres, com va fer Jesús per nosaltres. Ser cristià es transmetre vida. El Regne de Déu es un regne de veritat i de vida.

Els temps difícils que esdevindran després de la pandèmia demanen la nostra plena generositat.

Manel Simó

Català CA Español ES