Lectura de l’evangeli segons sant Joan 13,1-15

Eren ja les vigílies de la festa de la Pasqua. Jesús sabia que havia arribat la seva hora, la de passar d’aquest món al Pare. Ell que sempre havia estimat el seus en el món, ara els demostrà fins a quin punt els estimava. Durant el sopar, quan el diable ja havia posat en el cor de Judes, fill de Simó Iscariot, la resolució de trair-lo, Jesús, conscient que el Pare li havia deixat a les mans totes les coses, conscient que venia de Déu i a Déu tornava, s’aixecà de taula, es tragué el mantell i se cenyí una tovallola; després tirà aigua en un gibrell i es posà a rentar els peus als deixebles i a eixugar-los-els amb la tovallola que duia a la cintura.

Quan anava a rentar Simó Pere, aquest li diu: «Senyor, ¿vós voleu rentar-me els peus a mi?» Jesús li respon: «Ara no entens això que faig; ho entendràs després.» Pere li diu: «Mai de la vida! Vós no em rentareu els peus.»

Jesús li contestà: «Si no et rento, tu no ets dels meus.» Li diu Simó Pere: «Si és així, Senyor, no em renteu només els peus: renteu-me també les mans i el cap.» Jesús li respon: «Qui s’ha banyat només necessita rentar-se els peus; ja està net tot ell.

I vosaltres ja esteu nets, encara que no tots.» Jesús sabia qui l’havia de trair; per això deia que no tots estaven nets. Després de rentar-los els peus, quan s’hagué posat el mantell i assegut a taula, els digué: «¿Enteneu això que us acabo de fer? Vosaltres em dieu “Mestre” i “Senyor”, i feu bé de dir-ho, perquè ho soc.

Si, doncs, jo, que soc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us ho heu de fer els uns als altres. Us he donat exemple perquè vosaltres ho feu tal com jo us ho he fet.»

Comentari de l’evangeli

De tots els aspectes del sopar de Jesús amb els seus deixebles, l’evangeli d’avui destaca el lavatori dels peus.

Aquest gest era, entre els jueus, un gest de deferència que es feia per mostrar acolliment i hospitalitat.

Per què el fa Jesús? Ell mateix ho diu: Us he donat exemple perquè ho feu també vosaltres…

Jesús estableix el fonament de les comunitats que portaran el seu nom. El servei i l’hospitalitat hauran de ser el distintiu de qualsevol comunitat cristiana.

El gest de Jesús no es només un signe d’humilitat, sinó una afirmació dels valors que fan possible el veritable amor a Déu: l’amor als altres i la lluita per la seva dignitat.

La resistència de Pere en acceptar l’ensenyament de Jesús es el prototipus d’aquells que no accepten el servei com a actitud, sinó que reivindiquen una superioritat que no els hi correspon… Jesús els diu: si actues així no ets dels meus…

Manuel Simó

Català CA Español ES