https://www.youtube.com/watch?v=C1qRcfrfboQ

Lectura de l’evangeli segons sant Joan 6,51-58

En aquell temps Jesús digué als jueus: «Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món.»

Els jueus es posaren a discutir. Deien: «Com s’ho pot fer, aquest, per donar-nos la seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Si no mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres.

Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert: la meva carn és un veritable menjar, i la meva sang és una veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell.

A mi m’ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa, viuran per sempre.»

Comentari de l’evangeli

L’església celebra avui una festa eminentment eucarística, instituïda en el segle XII i que es una bona ocasió per aprofundir en aquest signe de la mort i la resurrecció del Senyor, sagrament de la nostra fe i aliment indispensable per a la nostra vida cristiana.

I a l’evangeli veiem un parell d’afirmacions que cal subratllar:
– Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i Jo en ell
– Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna

L’Eucaristia es. doncs, expressió de la nostra identificació amb el Crist i penyora de la nostra vida futura.

Per això l’Eucaristia no es només un acte de pietat, sinó un gran regal del Senyor i una eina indispensable per nodrir la nostra vida espiritual, alhora que ens compromet en el nostre treball amb els més febles i necessitats, com ens recorda avui Càritas. https://www.caritassantfeliu.cat/

Després, per tant, de tants dies sense poder combregar materialment, tornem-hi de nou amb empenta a la taula de la Comunió.

Manel Simó

Català CA Español ES