Missió

Què fa?
Acull i treballa amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral

Des d’on ho fa?
Desde el compromis de la comunitat cristiana amb voluntaris que de forma lliure, solidària i gratuita donen el seu temps, eperiència i capacitats

Como ho fa?

  • Des de l’acció social: projectes i accions concretes
  • Des de la sensibilització de la societat: xerrades, presentacions, jornades de portes obertes, publicacions…
  • Amb la denúncia de les situacions d’injusticia amb fets i paraules per aconseguir un món més just i solidari
  • Treballant en xarxa amb les diverses administracions locals i entitats de la vila

Àmbit d’inserció laboral

CAIF (Centre d’Acollida i Formació)
L’objetctiu principal del servei es millorar el coneixement de la llengua catellana i/o catalana dels participants
Les classes es fan de dilluns a divendres i tenen una durada de dues hores

Àmbit d’infància

Reforç educatiu
El reforç educatiu de Càritas és un recurs que atén als infants en grups reduits, atenent a les seves necessitats individuals per tal de millorar les seves mancances educatives

Aula jove
L’Aula jove de Càritas es un recurs socieducatiu que ofereix reforç educatiu a joves que estan cursant el prin cicle de la ESO
Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Viladecans s’ofereix servei de menjador als nois/es participants

Acollida

A persones que s’adrecen a la institució demant ajut i/o que participen en els nostres diversos projectes
El projecte de Càritas Acull, portat per voluntaris de Càritas permet apropar la realitat quotidiana de Viladecans als nous ciutadans

Cobertura de necessitats bàsiques

Rebost solidari
Ajuda a cobrir necessitats alimentàries bàsiques de families residents a Viladecans
Es basa en un sistema on els productes tenen assignat el seu valor en punts. Els beneficiaris prodran triar els productes respectant el punts màxims de despesa per producte, en funció de les caracteristiques familiars

Servei d’ajudes econòmiques prèvia valoració dels professionals del treball social

Rober
De lliure accés per a tothom, ofereix roba de segona má provinent de donacions de particulars
La roba que s’ofereix ha estat classificada i cobreix tant la roba personal com la de la llar

Àmbit d’habitatge

Pis de mare amb infants de Sant Climent de Llobregat
Aquest projecte consisteix en un pis per mares amb nens, que necessiten resoldre el problema de l’habitatge de forma temporal, així com reorganizar la seva vida tant en l’ambit personal, laboral como social

Es tracta d’un pis compartit amb 4 habitacions. Cada habitació és per una familia. El menjador, la cuina i el lavabo són espais comuns. El temps d’estada en el projecte es situa en una mitjana de dos anys, essent el màxim de tres.

Altres projectes

Empresa d’inserció Brins

Situada a Viladecans dona cobertura al territori de total la Diòcesis

Pretén fer de pont entre la formació i el mercat laboral ordinari, per aquelles persones en risc o en situació d’exclusió social, que estan formant part de les actuacions de Programa de Formació i Inserció Sociolaboral de Càritas, amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat

Horts Socials de Càritas

Són espais dividits en parcel·les individuals i comunitàries adreçades a persones en situació de necessitat i que participen en projectes de Càritas. El cultiu és ecològic

Te como a objectiu donar resposta tant a les necessitats bàsiques d’alimentació com a les necessitats de participació, de relació social, d’autonomia, d’ocupació saludable

En aquests espais hi treballen la terra conjuntament persones en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social i voluntariat

Actualment aquest projecte es realitza a Vilanova i la Geltrú del Penedès

Català CA Español ES