Durant les darreres setmanes de feina intensa, el confinament ha dificultat la tasca de Càritas Diocesana, però n’ha mantingut l’atenció a les persones.

Càritas Diocesana ens posa de manifest els tràgics efectes que pot acabar tenint la crisi del Covid19. A les persones i famílies que ja estaven en una situació de major vulnerabilitat, un 19,4% de la població de Catalunya, segons dades del darrer informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament, cal afegir-hi la major vulnerabilitat que augmentarà degut a la significativa pèrdua de llocs de treball.

Ens demanen la col•laboració de tots: “Davant del Coronavirus. Cada GEST compta”.
Podem fer la nostra aportació solidària: https: //www.caritassantfeliu.cat /ajuda/

Català CA Español ES