Lectura de l’evangeli segons sant Lluc (24,46-53)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar el tercer dia, i calia predicar en nom d’ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats.

Vosaltres en sou testimonis. Ara, jo us enviaré el do que el Pare ha promès, i vindrà sobre vosaltres; no us mogueu de la ciutat fins que haureu estat revestits del poder que us vindrà de dalt.»

Després se’ls endugué fora, fins a prop de Bet-Hània, alçà les mans i els beneí. Mentre els beneïa, s’allunyà d’ells portat amunt cap al cel; ells es prosternaren adorant-lo. Després, plens d’una alegria immensa, se’n tornaren a Jerusalem. I contínuament eren al temple donant gràcies a Déu.

Comentari de l’evangeli

Tres imatges poden il•lustrar d’alguna manera l’evangeli d’avui. El Credo ens diu que Crist se’n va anar i seu a la dreta de Déu; el poeta León Felipe va escriure: Jesús va venir a aquest món, ens va dir el que havíem de fer, i se’n va anar; i a Hollywood, molts artistes famosos deixen la seva petjada a les voreres del carrer Hollywood Boulevard…

Crist un cop va complir la seva missió gaudeix ja plenament de la tasca salvífica de Déu; nosaltres, si la complim, atansarem també el cel nou i la terra nova.

El nostre per aquest món es fer allò que Ell ens va dir, viure els valors que ens deixà: i la nostra vida es cridada a deixar petjades al nostre voltant, petjades que ajudin a orientar-se a altres a la vida.

Avui, a més a més, sant Pau ens convida a fer una esplèndida pregària: que Déu ens concedeixi comprendre profundament qui es Ell i a quina esperança ens crida…

Manel Simó

Català CA Español ES