Lectura de l’evangeli segons sant Marc 16,15-20

En aquell temps, Jesús s’aparegué als onze i els digué: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat. Els qui creuran i seran batejats se salvaran, però els qui no creuran es condemnaran.

Els senyals que acompanyaran els qui hauran cregut seran aquests: en nom meu trauran dimonis, parlaran llenguatges que no coneixien, agafaran serps amb les mans, i, si beuen alguna metzina, no els farà cap mal; imposaran les mans als malalts, i es posaran bons.»

Jesús, el Senyor, després de parlar-los, fou endut al cel i s’assegué a la dreta de Déu. Ells se n’anaren a predicar pertot arreu. El Senyor hi cooperava, i confirmava la predicació de la paraula amb els senyals prodigiosos que l’acompanyaven.

Comentari de l’evangeli

A l’espera de la festa de Pentecosta, que celebrarem el proper diumenge, avui la liturgia ens presenta el comiat de Jesús d’aquest món.
Es tracta del final d’una missió que podriem resumir amb les paraules del poeta León Felipe: Jesus va venir, ens va dir el que haviem de fer, i va marxar… I ara es el nostre moment.

El text de l’evangeli de Marc ens presenta les darreres paaules de Jesús en aquest món, dites a tots nossaltres: aneu per tot el món anunciant l’evangeli…

I difondre l’evangeli vol dir:
– Ajudar a alliberar les persones de totes les seves esclavituds
– Viure i exercir el llenguatge de l’amor
– I estar al costat de totes les ferides que patim els éssers humans

La tasca es molt gran i, com ha expressat el llibre dels Fets dels Apòstols, no ens podem quedar aturats mirant al cel… No estem sols i el proper diumenge tornarem a recordar que l’Esperit es amb nosaltres i ens dóna força per seguir.

Manel Simó

Català CA Español ES