Lectura de l’evangeli segons sant Mateu 28,16-20

En aquell temps, els onze deixebles se n’anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure’l es prosternaren.

Alguns, però, dubtaren. Jesús s’acostà i els digué: «Déu m’ha donat plena autoritat al cel i a la terra.

Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat.

Jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.»

Comentari de l’evangeli

L’escena concreta de l’anomenada Ascensió de Jesús només es troba en dos textos de l’evangelista Lluc, i de fet, fins al segle V, se celebrava en una mateixa festa la Resurrecció i la Glorificació o Ascensió del Senyor…

En el cicle d’enguany el text de l’evangeli es de Mateu i encara que no esmenta el tema concret de l’Ascensió, sí recull les paraules finals de Jesús als seus deixebles abans de deixar aquest món: aneu a ensenyar tot allò que jo us he manat…

Un dia nosaltres, si seguim el camí de Jesús, serem també glorificats com Ell, però ara per ara la nostra missió es clara: treballar en aquesta terra tot allò que Ell ens va dir…

El gran poeta León Felipe ho va sintetitzar molt bé en un vers: Jesús va venir, ens va dir què calia fer, i se’n va anar…
Ara es, doncs, la nostra hora, el nostre moment. El moment d’intentar viure l’estil de Jesús en un món més just i més fratern.

Manel Simó

Català CA Español ES