AGENDA DEL MES D’OCTUBRE
1) Dissabte dia 19 d’octubre a les 11 h. del matí en el centre ocupacional CAVIGA, festa del 15è aniversari del centre. Moltes felicitats

2) Dissabte 19 d’octubre a les 12 h. del matí: missa nova de Mn. Jordi Mondragón i Bricullé a l’ermita de Santa Maria de Sales.

3) Dissabte 19 d’0ctubre a les 18’30 h. Missa Familiar, amb el lema: “Todos somos especiales”

4) Proper cap de setmana: DOMUND, col·lecta especial per les missions.

5) Diumenge dia 20 d’octubre a la missa de les 12 h. Celebració del 50 aniversari de casament dels esposos: Salvador Bonich Roset i Elvira Juan García. Units en la pregària.

6) Dissabte 26 d’octubre a les 10’30 h. Xerrada-diàleg amb Isabel Capmany delegada de catequesi del Bisbat de Sant Feliu. Sobre la comunitat i la catequesi.

7) Divendres 25 d’octubre a les 19’30 h. “VINE I VEURAS” parròquia mare de Déu de Sales.

8) Divendres 25 d’octubre reunió del consell pastoral de l’arxiprestat de Bruguers, a la parròquia Sant Pere de Gavà.

Icona

Full parroquial setmana XXVIII 760.83 KB 5 downloads

...
Català CA Español ES