TEMPS DE DESESCALAMENT

Dilluns 25 de maig la nostra zona passa a fase 1. Ja tenim permès el culte públic! Amb algunes restriccions: aforament, us de mascareta, higiene de mans… No es pot obrir la catequesi, l’esplai, el teatre. L’atenció religiosa a l’hospital només es poden fer a petició de la família i a través del personal sanitari. Els enterraments ja permeten 10 persones.

Gracies per la vostra comprensió

NOVETATS DE LES PARROQUIES DE VILADECANS I SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Presència de l’Església catòlica a la ciutat

Immersos com estem avui en la societat mediàtica, les parròquies de Viladecans oferim des d’ara aquesta pàgina WB per millorar la tasca comunicativa d’informació i de diàleg amb tothom que ens vulgui visitar.

No cal dir que aquesta pàgina resta oberta a totes les noticies, iniciatives, opinions i suggeriments que ens vulgueu fer.

Qualsevol aportació que desitgeu penjar podeu enviar-la al coordinador d’aquesta iniciativa: contactar

Una parròquia és, per damunt de tot, una comunitat, i amb aquesta iniciativa volem anar edificant comunitats en les xarxes socials, on puguin tenir lloc i veu tots els homes i dones que, des de la fe i l’humanisme, desitgin treballar per una món més just, més habitable i més fratern.

Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias.

Parròquies i Ermites de Viladecans i Sant Climent de Ll.

Noticies Interparroquial de les Parroquies de Viladecans i Sant Climent de LLobregat

Dissabte de Glòria i Diumenge de Pasqua

Després del silenci i el dolor ens sosté la confiança en el Senyor; l’alegria i l’admiració dels deixebles amaren la resurrecció de Jesús, superant la mort i les pors. En el pregó de Pasqua, [...]

Setmana Santa amb el Sant Pare

El Sant Pare celebrarà els ritus de la Setmana Santa a l’Altar de la Càtedra, d’acord amb el següent calendari i sense la participació de fidels, però les celebracions podran seguir [...]